Chapter 16 Verse 24

Chapter 16 Verse 24

Tasmaat, shaastrm, prmaanm, te, kaaryaakaaryavyavasthitau,
Gyaatva, shaastrvidhaanoktam, karm, kartum, ih, arhasi ||24||

Translation: (Tasmaat) therefore (te) for you (kaaryaakaaryavyavasthitau) in the state of what should be done and what should not be done (shaastrm) only scripture (prmaanm) is evidence (ih) this (gyaatva) knowing (shaastrvidhaanoktam) in accordance with the ordinances of the scriptures (karm) acts (kartum) to be performed (arhasi) should be / worthy of. (24)

Translation

Therefore, in the state of what should be done and what should not be done, Scripture is the only evidence for you. Knowing this, only those acts should be performed, which are in accordance with the ordinances of the scriptures.

(End of Adhyay Sixteen)


तस्मात्, शास्त्राम्, प्रमाणम्, ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ,
ज्ञात्वा, शास्त्राविधानोक्तम्, कर्म, कर्तुम्, इह, अर्हसि।।24।।

अनुवाद: (तस्मात्) इससे (ते) तेरे लिये (कार्याकार्यव्यवस्थितौ) कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें (शास्त्राम्) शास्त्रा ही (प्रमाणम्) प्रमाण है (इह) इसे (ज्ञात्वा) जानकर (शास्त्राविधानोक्तम्) शास्त्राविधिसे नियत (कर्म) कर्म ही (कर्तुम्) करने (अर्हसि) योग्य है। (24)

(इति अध्याय सोलहवाँ)